หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
ส่งเสริมอาชีพและรายได้ รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และด้านการเกษตรอุตสาหกรรม
 
ส่งเสริมการศึกษาและภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574