หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดข่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
 
 

พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบการระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยง

พัฒนาสาธารณูปโภค
 
 
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ

แก้ไขปัญหายาเสพติด/สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น

ควบคุมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 
 
 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

พัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชน

พัฒนาบุคคลากรและระบบบริหารจัดการ
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย

ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

ส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574