หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 


นางสุภัควดี ศรีเชื้อ
ปลัด อบต.
โทร : 081-183-6558
 
สำนักปลัด
 


นางพรเพ็ญ สาวังชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 095-669-6479


นายจิรทีปต์ ปาปะโป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางธนาภาภัส โสมคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวกมลฉัตร ธนประภาวรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสุภาพร ชะนะพงษ์มา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวรัตนา กลมประโคน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางณัฎฐศิลป์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวปวีณา ประทุมวัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ว่าง -
โทร : 089-968-1993


นางสาวนันธิยา ชาภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางภัทราภรณ์ ประเสริฐ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวรรณา ละดาดาษ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางศรีนวล กุ้งคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางดรุณี งามสง่า
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางประยูร ไชยภูมิ
ผู้ดูแลเด็ก


นางลมพลัน อ่อนศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอริษา นารีจันทร์
จ้างเหมาทั่วไป


นายลำใย เดชบุรัมย์
จ้างเหมา (ภารโรง)


นางละมัย มะลิไชย์
จ้างเหมา (คนงานทั่วไป)
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574