หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดข่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลตาดข่า ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวตำบลตาดข่าอยู่กันอย่างเรียบง่าย สร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และด้านศาสนาวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลให้ชาวตำบลมีจิตใจที่ดีงาม และมีความพร้อมในการช่วยกันสรรค์สร้าง ให้ตำบลตาดข่าให้น่าอยู่ต่อไป
 
       

ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ
วัด จำนวน 10 แห่ง

วัดศรีดวงประทีป
วัดตาดข่าพัฒนาราม

วัดป่าแสงธรรมวนาราม
วัดเกาะแก้วชลธีพัฒนาราม

วัดอัมรินทร์พัฒนาราม
วัดศรีเทพพัฒนาราม

วัดป่าประชานุสร
วัดศิริเทพพัฒนาราม

วัดป่าท่ามะนาว
สำนักสงฆ์มณีรัตน์
โบสถ์ จำนวน 1 แห่ง
 
   
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนตาดข่า

โรงเรียนไร่พวย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดข่าพัฒนาราม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมรินทร์พัฒนาราม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริเทพ
ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง

กศน.ตาดข่า
 
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดข่า
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 5 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100  
 
   

ช่วงเดือนมิถุนายน งานบุญประเพณีบุญเบิกบ้าน (ซำฮะบ้าน) เวียนกันจัดทุกหมู่บ้าน หมู่ 1 - 5

ช่วงเดือนมิถุนายน งานบุญบั้งไฟประจำตำบล ร่วมกันทุกหมู่บ้าน หมู่ 1 - 5

ช่วงเดือนพฤศจิกายน งานลอยกระทง ร่วมกันทุกหมู่บ้าน หมู่ 1- 5
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574