หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดข่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 

คู่มือประชาชน
 
     

ภาษีป้าย
  

ภาษีบำรุงท้องที่
  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  

ลงทะเบียนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่ - บุคคลธรรมดา)
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่ - ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ฯ)
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง ฯ - บุคคลธรรมดา)
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกกิจการ ฯ - บุคคลธรรมดา)
  

การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
  

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ ฯ ในที่สาธารณะ
  

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามาตรษ ๓๒
  

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
  

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๒๑
  

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
  

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ ฯ ตามมาตรา ๓๔
  

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑
  

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒
  

การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
  

การแจ้งขุดดิน
  

การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
  

การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
  

การแจ้งถมดิน
  

การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
  

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา ๓๓
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ ฯ - ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน)
  

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
  
(1)    2    
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574