หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดข่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน ขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ตำรงตำแหน่งในระดับทีสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางมาตรฐานการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงาบส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนตําบล [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574