หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลคะแนนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 2022) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 25 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 11  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ (No Gift Policy) [ 5 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 17  
 
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 16  
 
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 18  
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ตาดข่า [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ตาดข่า ประจำปี ๒๕๖๕ [ 25 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ 6 เดือน) [ 21 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฎิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดการทรุจริตฯปีงบประมาณ2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 115  
 
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 127  
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 120  
 
-การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต- [ 25 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 126  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574