หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การมีส่วนร่วม (รูปภาพ) [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
การมีส่วนร่วม (รูปภาพ) [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การมีส่วนร่วม (รูปภาพ) [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศเจตจำนงป้องกันทุจริต อบต.ตาดข่า 63. [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม อบต.ตาดข่า [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
เจตนารมณ์นโยบายการป้องกันการทุจริต 63 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
นโยบายกำกับองค์กรที่ดี 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)