หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ อปท. [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ ๖ เดือน) [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 22 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานสรุปผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)  
 

 
 
 

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-503-6943
หรือ 094-503-6943