หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ตาดข่า เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาไร่ นา ขยะ เศษวัสดุ ฯลฯ โดยเด็ดขาดในพื้นที่ตำบลตาดข่า  16 ก.พ. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔  9 ก.พ. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓  11 ม.ค. 2564 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้ จังหวัดเลย  30 ธ.ค. 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓  22 ธ.ค. 2563 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓  22 ธ.ค. 2563 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  9 ธ.ค. 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  30 พ.ย. 2563 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  24 พ.ย. 2563 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.เลย และ นายก อบจ.เลย พ.ศ.๒๕๖๓  24 พ.ย. 2563 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  23 พ.ย. 2563 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓  23 พ.ย. 2563 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ตาดข่า เรื่อง กำหนดสถานที่ ฯ ปิดประกาศ ฯ การเลือกตั้ง ส.อบจ.เลย และ นายก อบจ.เลย  13 พ.ย. 2563 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓  12 พ.ย. 2563 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  3 พ.ย. 2563 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย  12 ต.ค. 2563 114
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓  30 ก.ย. 2563 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  30 ก.ย. 2563 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดเลย  29 ก.ย. 2563 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกรับการยืนยันการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  11 ก.ย. 2563 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือน กันยายน ๒๕๖๓  11 ก.ย. 2563 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓  11 ก.ย. 2563 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  10 ก.ย. 2563 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  10 ก.ย. 2563 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  27 ส.ค. 2563 108
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 064-854-1962