หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย  12 ต.ค. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓  30 ก.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  30 ก.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของจังหวัดเลย  29 ก.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกรับการยืนยันการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  11 ก.ย. 2563 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือน กันยายน ๒๕๖๓  11 ก.ย. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓  11 ก.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  10 ก.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  10 ก.ย. 2563 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  27 ส.ค. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ อบต.ตาดข่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  26 ส.ค. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ อบต.ตาดข่า ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ครั้งที่ ๒)  24 ส.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ อบต.ตาดข่า จะดำเนินการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  24 ส.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓  20 ส.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  18 ส.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓  13 ส.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓  15 ก.ค. 2563 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓  15 ก.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคโควิด-19 จังหวัดเลย  15 ก.ค. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓  15 ก.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓  15 ก.ค. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า (ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ฯ)  4 มิ.ย. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   อบต.ตาดข่า จะดำเนินการออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่   8 พ.ค. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๓  1 พ.ค. 2563 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ 5 วิธีป้องกัน ไวรัส \"โควิด - 19\"  27 มี.ค. 2563 29
  (1)     2   
 

 
 
 

 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 091-503-6943
หรือ 094-503-6943