หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕  11 ส.ค. 2565 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  12 ก.ค. 2565 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  6 ก.ค. 2565 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย/ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แสดงความคิดเห็น  5 ก.ค. 2565 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕  17 มิ.ย. 2565 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  16 มิ.ย. 2565 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕  17 พ.ค. 2565 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ อบต.ตาดข่า ให้บริการยื่นแบบชำระภาษี ชำระค่าธรรมเนียมรายได้ของผู้ประกอบการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  19 เม.ย. 2565 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕  12 เม.ย. 2565 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง ให้ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  7 เม.ย. 2565 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง งดให้บริการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid- ๑๙) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕   7 เม.ย. 2565 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง งดให้บริการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid- ๑๙) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕   7 เม.ย. 2565 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย Calorie credit challenge (DPE nub cal) ประจำปี ๒๕๖๕  21 มี.ค. 2565 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕  21 มี.ค. 2565 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ตาดข่า เรื่อง งดให้บริการภายในสำนักงาน อบต.ตาดข่า เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕  17 มี.ค. 2565 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  11 มี.ค. 2565 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชย์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑  23 ก.พ. 2565 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๕  18 ก.พ. 2565 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  18 ก.พ. 2565 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕  18 ก.พ. 2565 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕  9 ก.พ. 2565 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๔/๖๕ งวดที่ ๓  2 ก.พ. 2565 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเลยและขอความร่วมมือประชาชนให้งด หรือลดการจุดไฟเผาที่ไม่จำเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM ๒.๕) รวมทั้งปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟ  26 ม.ค. 2565 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔  17 ม.ค. 2565 131
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ งวดที่ ๑  16 ธ.ค. 2564 155
  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574