หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕  17 มิ.ย. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย  16 มิ.ย. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕  17 พ.ค. 2565 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ อบต.ตาดข่า ให้บริการยื่นแบบชำระภาษี ชำระค่าธรรมเนียมรายได้ของผู้ประกอบการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  19 เม.ย. 2565 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕  12 เม.ย. 2565 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง ให้ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  7 เม.ย. 2565 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง งดให้บริการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid- ๑๙) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕   7 เม.ย. 2565 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เรื่อง งดให้บริการภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid- ๑๙) ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕   7 เม.ย. 2565 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย Calorie credit challenge (DPE nub cal) ประจำปี ๒๕๖๕  21 มี.ค. 2565 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕  21 มี.ค. 2565 48
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ตาดข่า เรื่อง งดให้บริการภายในสำนักงาน อบต.ตาดข่า เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕  17 มี.ค. 2565 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  11 มี.ค. 2565 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชย์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑  23 ก.พ. 2565 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๕  18 ก.พ. 2565 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  18 ก.พ. 2565 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเรื่อง การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  18 ก.พ. 2565 117
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแอสฟัลท์ติก หมู่๑ บ้านตาดข่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  18 ก.พ. 2565 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕  18 ก.พ. 2565 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕  9 ก.พ. 2565 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๔/๖๕ งวดที่ ๓  2 ก.พ. 2565 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดเลยและขอความร่วมมือประชาชนให้งด หรือลดการจุดไฟเผาที่ไม่จำเป็นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM ๒.๕) รวมทั้งปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟ  26 ม.ค. 2565 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔  17 ม.ค. 2565 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ งวดที่ ๑  16 ธ.ค. 2564 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ นโยบายและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว พื้นที่สีฟ้าของจังหวัดเลย  14 ธ.ค. 2564 120
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน  14 ธ.ค. 2564 122
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574