หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 


 
กิจกรรม :ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า  โดย นายประสิทธิ์  ลุนใต้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร,  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า,ข้าราชการ, ครูผู้ดูแลเด็ก, พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตาดข่า, สถานีตำรวจภูธรหนองหิน, คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านตาดข่า, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชน ตำบลตาดข่า ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม ”ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลตาดข่า  เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ ของ อบต.ตาดข่า ที่ใช้รถจักรยานยต์เป็นพาหนะ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น เพื่อการลดจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ และสร้างความตระหนัก จิตสำนึก รวมทั้งเสริมสร้างวินัยจราจร  ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2565  ณ  ตู้ยามตำบลตาดข่า และ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า –ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาดข่า ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป    ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนเป็นอย่างดี ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้  
1. เดินรณรงค์ให้ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน สวมหมวกนิรภัย 100 %  (ตั้งแต่  ตู้ยามตาดข่า
ถึง  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า)
2. รณรงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
3. รณรงค์พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาดข่า ที่รับส่งบุตร หลาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตาดข่า สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งคนซ้อนและคนขับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ย. 2565 เวลา 11.41 น. โดย คุณ ณัฎฐศิลป์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574