หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัครรับเลือกตั้ง
 
อบต.ตาดข่า รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ตาดข่า และนายก อบต.ตาดข่า  
 

วันจันทร์ที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่าและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 16.04 น. โดย คุณ ณัฎฐศิลป์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/211

ลำดับภาพที่ 2/211

ลำดับภาพที่ 3/211

ลำดับภาพที่ 4/211

ลำดับภาพที่ 5/211

ลำดับภาพที่ 6/211

ลำดับภาพที่ 7/211

ลำดับภาพที่ 8/211

ลำดับภาพที่ 9/211

ลำดับภาพที่ 10/211

ลำดับภาพที่ 11/211

ลำดับภาพที่ 12/211

ลำดับภาพที่ 13/211

ลำดับภาพที่ 14/211

ลำดับภาพที่ 15/211

ลำดับภาพที่ 16/211

ลำดับภาพที่ 17/211

ลำดับภาพที่ 18/211

ลำดับภาพที่ 19/211

ลำดับภาพที่ 20/211

ลำดับภาพที่ 21/211

ลำดับภาพที่ 22/211

ลำดับภาพที่ 23/211

ลำดับภาพที่ 24/211

ลำดับภาพที่ 25/211

ลำดับภาพที่ 26/211

ลำดับภาพที่ 27/211

ลำดับภาพที่ 28/211

ลำดับภาพที่ 29/211

ลำดับภาพที่ 30/211

ลำดับภาพที่ 31/211

ลำดับภาพที่ 32/211

ลำดับภาพที่ 33/211

ลำดับภาพที่ 34/211

ลำดับภาพที่ 35/211

ลำดับภาพที่ 36/211

ลำดับภาพที่ 37/211

ลำดับภาพที่ 38/211

ลำดับภาพที่ 39/211

ลำดับภาพที่ 40/211

ลำดับภาพที่ 41/211

ลำดับภาพที่ 42/211

ลำดับภาพที่ 43/211

ลำดับภาพที่ 44/211

ลำดับภาพที่ 45/211

ลำดับภาพที่ 46/211

ลำดับภาพที่ 47/211

ลำดับภาพที่ 48/211

ลำดับภาพที่ 49/211

ลำดับภาพที่ 50/211

ลำดับภาพที่ 51/211

ลำดับภาพที่ 52/211

ลำดับภาพที่ 53/211

ลำดับภาพที่ 54/211

ลำดับภาพที่ 55/211

ลำดับภาพที่ 56/211

ลำดับภาพที่ 57/211

ลำดับภาพที่ 58/211

ลำดับภาพที่ 59/211

ลำดับภาพที่ 60/211

ลำดับภาพที่ 61/211

ลำดับภาพที่ 62/211

ลำดับภาพที่ 63/211

ลำดับภาพที่ 64/211

ลำดับภาพที่ 65/211

ลำดับภาพที่ 66/211

ลำดับภาพที่ 67/211

ลำดับภาพที่ 68/211

ลำดับภาพที่ 69/211

ลำดับภาพที่ 70/211

ลำดับภาพที่ 71/211

ลำดับภาพที่ 72/211

ลำดับภาพที่ 73/211

ลำดับภาพที่ 74/211

ลำดับภาพที่ 75/211

ลำดับภาพที่ 76/211

ลำดับภาพที่ 77/211

ลำดับภาพที่ 78/211

ลำดับภาพที่ 79/211

ลำดับภาพที่ 80/211

ลำดับภาพที่ 81/211

ลำดับภาพที่ 82/211

ลำดับภาพที่ 83/211

ลำดับภาพที่ 84/211

ลำดับภาพที่ 85/211

ลำดับภาพที่ 86/211

ลำดับภาพที่ 87/211

ลำดับภาพที่ 88/211

ลำดับภาพที่ 89/211

ลำดับภาพที่ 90/211

ลำดับภาพที่ 91/211

ลำดับภาพที่ 92/211

ลำดับภาพที่ 93/211

ลำดับภาพที่ 94/211

ลำดับภาพที่ 95/211

ลำดับภาพที่ 96/211

ลำดับภาพที่ 97/211

ลำดับภาพที่ 98/211

ลำดับภาพที่ 99/211

ลำดับภาพที่ 100/211

ลำดับภาพที่ 101/211

ลำดับภาพที่ 102/211

ลำดับภาพที่ 103/211

ลำดับภาพที่ 104/211

ลำดับภาพที่ 105/211

ลำดับภาพที่ 106/211

ลำดับภาพที่ 107/211

ลำดับภาพที่ 108/211

ลำดับภาพที่ 109/211

ลำดับภาพที่ 110/211

ลำดับภาพที่ 111/211

ลำดับภาพที่ 112/211

ลำดับภาพที่ 113/211

ลำดับภาพที่ 114/211

ลำดับภาพที่ 115/211

ลำดับภาพที่ 116/211

ลำดับภาพที่ 117/211

ลำดับภาพที่ 118/211

ลำดับภาพที่ 119/211

ลำดับภาพที่ 120/211

ลำดับภาพที่ 121/211

ลำดับภาพที่ 122/211

ลำดับภาพที่ 123/211

ลำดับภาพที่ 124/211

ลำดับภาพที่ 125/211

ลำดับภาพที่ 126/211

ลำดับภาพที่ 127/211

ลำดับภาพที่ 128/211

ลำดับภาพที่ 129/211

ลำดับภาพที่ 130/211

ลำดับภาพที่ 131/211

ลำดับภาพที่ 132/211

ลำดับภาพที่ 133/211

ลำดับภาพที่ 134/211

ลำดับภาพที่ 135/211

ลำดับภาพที่ 136/211

ลำดับภาพที่ 137/211

ลำดับภาพที่ 138/211

ลำดับภาพที่ 139/211

ลำดับภาพที่ 140/211

ลำดับภาพที่ 141/211

ลำดับภาพที่ 142/211

ลำดับภาพที่ 143/211

ลำดับภาพที่ 144/211

ลำดับภาพที่ 145/211

ลำดับภาพที่ 146/211

ลำดับภาพที่ 147/211

ลำดับภาพที่ 148/211

ลำดับภาพที่ 149/211

ลำดับภาพที่ 150/211

ลำดับภาพที่ 151/211

ลำดับภาพที่ 152/211

ลำดับภาพที่ 153/211

ลำดับภาพที่ 154/211

ลำดับภาพที่ 155/211

ลำดับภาพที่ 156/211

ลำดับภาพที่ 157/211

ลำดับภาพที่ 158/211

ลำดับภาพที่ 159/211

ลำดับภาพที่ 160/211

ลำดับภาพที่ 161/211

ลำดับภาพที่ 162/211

ลำดับภาพที่ 163/211

ลำดับภาพที่ 164/211

ลำดับภาพที่ 165/211

ลำดับภาพที่ 166/211

ลำดับภาพที่ 167/211

ลำดับภาพที่ 168/211

ลำดับภาพที่ 169/211

ลำดับภาพที่ 170/211

ลำดับภาพที่ 171/211

ลำดับภาพที่ 172/211

ลำดับภาพที่ 173/211

ลำดับภาพที่ 174/211

ลำดับภาพที่ 175/211

ลำดับภาพที่ 176/211

ลำดับภาพที่ 177/211

ลำดับภาพที่ 178/211

ลำดับภาพที่ 179/211

ลำดับภาพที่ 180/211

ลำดับภาพที่ 181/211

ลำดับภาพที่ 182/211

ลำดับภาพที่ 183/211

ลำดับภาพที่ 184/211

ลำดับภาพที่ 185/211

ลำดับภาพที่ 186/211

ลำดับภาพที่ 187/211

ลำดับภาพที่ 188/211

ลำดับภาพที่ 189/211

ลำดับภาพที่ 190/211

ลำดับภาพที่ 191/211

ลำดับภาพที่ 192/211

ลำดับภาพที่ 193/211

ลำดับภาพที่ 194/211

ลำดับภาพที่ 195/211

ลำดับภาพที่ 196/211

ลำดับภาพที่ 197/211

ลำดับภาพที่ 198/211

ลำดับภาพที่ 199/211

ลำดับภาพที่ 200/211

ลำดับภาพที่ 201/211

ลำดับภาพที่ 202/211

ลำดับภาพที่ 203/211

ลำดับภาพที่ 204/211

ลำดับภาพที่ 205/211

ลำดับภาพที่ 206/211

ลำดับภาพที่ 207/211

ลำดับภาพที่ 208/211

ลำดับภาพที่ 209/211

ลำดับภาพที่ 210/211

ลำดับภาพที่ 211/211
<<
>>
X
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 042-810-925