หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
 
อบต.ตาดข่า ปฏิบัติหน้าที่จัดส่งอาหารผู้กักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)  
 

ว่าที่ร้อยเอก อิทธิพล  ลุนใต้  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ปฏิบัติหน้าที่จัดส่งอาหารผู้กักกันในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - 19) ระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๔

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 16.03 น. โดย คุณ ณัฎฐศิลป์ ศักดิ์เรืองฤทธิ์

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/214

ลำดับภาพที่ 2/214

ลำดับภาพที่ 3/214

ลำดับภาพที่ 4/214

ลำดับภาพที่ 5/214

ลำดับภาพที่ 6/214

ลำดับภาพที่ 7/214

ลำดับภาพที่ 8/214

ลำดับภาพที่ 9/214

ลำดับภาพที่ 10/214

ลำดับภาพที่ 11/214

ลำดับภาพที่ 12/214

ลำดับภาพที่ 13/214

ลำดับภาพที่ 14/214

ลำดับภาพที่ 15/214

ลำดับภาพที่ 16/214

ลำดับภาพที่ 17/214

ลำดับภาพที่ 18/214

ลำดับภาพที่ 19/214

ลำดับภาพที่ 20/214

ลำดับภาพที่ 21/214

ลำดับภาพที่ 22/214

ลำดับภาพที่ 23/214

ลำดับภาพที่ 24/214

ลำดับภาพที่ 25/214

ลำดับภาพที่ 26/214

ลำดับภาพที่ 27/214

ลำดับภาพที่ 28/214

ลำดับภาพที่ 29/214

ลำดับภาพที่ 30/214

ลำดับภาพที่ 31/214

ลำดับภาพที่ 32/214

ลำดับภาพที่ 33/214

ลำดับภาพที่ 34/214

ลำดับภาพที่ 35/214

ลำดับภาพที่ 36/214

ลำดับภาพที่ 37/214

ลำดับภาพที่ 38/214

ลำดับภาพที่ 39/214

ลำดับภาพที่ 40/214

ลำดับภาพที่ 41/214

ลำดับภาพที่ 42/214

ลำดับภาพที่ 43/214

ลำดับภาพที่ 44/214

ลำดับภาพที่ 45/214

ลำดับภาพที่ 46/214

ลำดับภาพที่ 47/214

ลำดับภาพที่ 48/214

ลำดับภาพที่ 49/214

ลำดับภาพที่ 50/214

ลำดับภาพที่ 51/214

ลำดับภาพที่ 52/214

ลำดับภาพที่ 53/214

ลำดับภาพที่ 54/214

ลำดับภาพที่ 55/214

ลำดับภาพที่ 56/214

ลำดับภาพที่ 57/214

ลำดับภาพที่ 58/214

ลำดับภาพที่ 59/214

ลำดับภาพที่ 60/214

ลำดับภาพที่ 61/214

ลำดับภาพที่ 62/214

ลำดับภาพที่ 63/214

ลำดับภาพที่ 64/214

ลำดับภาพที่ 65/214

ลำดับภาพที่ 66/214

ลำดับภาพที่ 67/214

ลำดับภาพที่ 68/214

ลำดับภาพที่ 69/214

ลำดับภาพที่ 70/214

ลำดับภาพที่ 71/214

ลำดับภาพที่ 72/214

ลำดับภาพที่ 73/214

ลำดับภาพที่ 74/214

ลำดับภาพที่ 75/214

ลำดับภาพที่ 76/214

ลำดับภาพที่ 77/214

ลำดับภาพที่ 78/214

ลำดับภาพที่ 79/214

ลำดับภาพที่ 80/214

ลำดับภาพที่ 81/214

ลำดับภาพที่ 82/214

ลำดับภาพที่ 83/214

ลำดับภาพที่ 84/214

ลำดับภาพที่ 85/214

ลำดับภาพที่ 86/214

ลำดับภาพที่ 87/214

ลำดับภาพที่ 88/214

ลำดับภาพที่ 89/214

ลำดับภาพที่ 90/214

ลำดับภาพที่ 91/214

ลำดับภาพที่ 92/214

ลำดับภาพที่ 93/214

ลำดับภาพที่ 94/214

ลำดับภาพที่ 95/214

ลำดับภาพที่ 96/214

ลำดับภาพที่ 97/214

ลำดับภาพที่ 98/214

ลำดับภาพที่ 99/214

ลำดับภาพที่ 100/214

ลำดับภาพที่ 101/214

ลำดับภาพที่ 102/214

ลำดับภาพที่ 103/214

ลำดับภาพที่ 104/214

ลำดับภาพที่ 105/214

ลำดับภาพที่ 106/214

ลำดับภาพที่ 107/214

ลำดับภาพที่ 108/214

ลำดับภาพที่ 109/214

ลำดับภาพที่ 110/214

ลำดับภาพที่ 111/214

ลำดับภาพที่ 112/214

ลำดับภาพที่ 113/214

ลำดับภาพที่ 114/214

ลำดับภาพที่ 115/214

ลำดับภาพที่ 116/214

ลำดับภาพที่ 117/214

ลำดับภาพที่ 118/214

ลำดับภาพที่ 119/214

ลำดับภาพที่ 120/214

ลำดับภาพที่ 121/214

ลำดับภาพที่ 122/214

ลำดับภาพที่ 123/214

ลำดับภาพที่ 124/214

ลำดับภาพที่ 125/214

ลำดับภาพที่ 126/214

ลำดับภาพที่ 127/214

ลำดับภาพที่ 128/214

ลำดับภาพที่ 129/214

ลำดับภาพที่ 130/214

ลำดับภาพที่ 131/214

ลำดับภาพที่ 132/214

ลำดับภาพที่ 133/214

ลำดับภาพที่ 134/214

ลำดับภาพที่ 135/214

ลำดับภาพที่ 136/214

ลำดับภาพที่ 137/214

ลำดับภาพที่ 138/214

ลำดับภาพที่ 139/214

ลำดับภาพที่ 140/214

ลำดับภาพที่ 141/214

ลำดับภาพที่ 142/214

ลำดับภาพที่ 143/214

ลำดับภาพที่ 144/214

ลำดับภาพที่ 145/214

ลำดับภาพที่ 146/214

ลำดับภาพที่ 147/214

ลำดับภาพที่ 148/214

ลำดับภาพที่ 149/214

ลำดับภาพที่ 150/214

ลำดับภาพที่ 151/214

ลำดับภาพที่ 152/214

ลำดับภาพที่ 153/214

ลำดับภาพที่ 154/214

ลำดับภาพที่ 155/214

ลำดับภาพที่ 156/214

ลำดับภาพที่ 157/214

ลำดับภาพที่ 158/214

ลำดับภาพที่ 159/214

ลำดับภาพที่ 160/214

ลำดับภาพที่ 161/214

ลำดับภาพที่ 162/214

ลำดับภาพที่ 163/214

ลำดับภาพที่ 164/214

ลำดับภาพที่ 165/214

ลำดับภาพที่ 166/214

ลำดับภาพที่ 167/214

ลำดับภาพที่ 168/214

ลำดับภาพที่ 169/214

ลำดับภาพที่ 170/214

ลำดับภาพที่ 171/214

ลำดับภาพที่ 172/214

ลำดับภาพที่ 173/214

ลำดับภาพที่ 174/214

ลำดับภาพที่ 175/214

ลำดับภาพที่ 176/214

ลำดับภาพที่ 177/214

ลำดับภาพที่ 178/214

ลำดับภาพที่ 179/214

ลำดับภาพที่ 180/214

ลำดับภาพที่ 181/214

ลำดับภาพที่ 182/214

ลำดับภาพที่ 183/214

ลำดับภาพที่ 184/214

ลำดับภาพที่ 185/214

ลำดับภาพที่ 186/214

ลำดับภาพที่ 187/214

ลำดับภาพที่ 188/214

ลำดับภาพที่ 189/214

ลำดับภาพที่ 190/214

ลำดับภาพที่ 191/214

ลำดับภาพที่ 192/214

ลำดับภาพที่ 193/214

ลำดับภาพที่ 194/214

ลำดับภาพที่ 195/214

ลำดับภาพที่ 196/214

ลำดับภาพที่ 197/214

ลำดับภาพที่ 198/214

ลำดับภาพที่ 199/214

ลำดับภาพที่ 200/214

ลำดับภาพที่ 201/214

ลำดับภาพที่ 202/214

ลำดับภาพที่ 203/214

ลำดับภาพที่ 204/214

ลำดับภาพที่ 205/214

ลำดับภาพที่ 206/214

ลำดับภาพที่ 207/214

ลำดับภาพที่ 208/214

ลำดับภาพที่ 209/214

ลำดับภาพที่ 210/214

ลำดับภาพที่ 211/214

ลำดับภาพที่ 212/214

ลำดับภาพที่ 213/214

ลำดับภาพที่ 214/214
<<
>>
X
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 042-810-925