หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 


นายวัฒนา สิริหล้า
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
โทร : 061-317-6227
 


นางโสพิษ สมเจริญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
โทร : 093-062-5655


นางสุภัควดี ศรีเชื้อ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
โทร : 081-183-6558
 
 


นางบุญจวน งิ้วลาย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
โทร : 092-927-7678


นายนิคม งามสง่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
โทร : 093-086-9352


นายสุเทพ เภาพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
โทร : 088-539-9648


นางนัทธ์ชวัล หนูมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า
โทร : 098-564-9495
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574