หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
การกำหนดวันลาและการมาทำงานสายของบุคคลากร ประจำปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
การกำหนดวันลาและการมาทำงานสายของบุคคลากร ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนพัฒนาบุคคลากร (ประจำปี 2561-2563) [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
แนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2561-2563) [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)