หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การกำหนดวันลาและการมาทำงานสายของบุคคลากร ประจำปี 2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การกำหนดวันลาและการมาทำงานสายของบุคคลากร ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนพัฒนาบุคคลากร (ประจำปี 2561-2563) [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2561-2563) [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2562 [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)