หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ตาดข่า   จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2562
อบต.ตาดข่า   จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2562
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2562
ทต.ผาอินทร์แปลง   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลผาอินทร์แปลง รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 2562
อบต.โคกงาม   จ้างซ่อมแซมชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2561
อบต.โคกงาม   ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2561
อบต.โคกงาม   ซื้อไม้ดอกไม้ประดับและพันธ์ุพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2561
อบต.โคกงาม   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2561
ทต.ผาอินทร์แปลง   จ้างโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านดงนกกก หมู่ ๖ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 2561
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2561
อบต.แก้วเมธี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบพาราแคปซีล สายป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 ตำบลนาด้วง - บ้านเทพมงคล หมู่ 3 ตำบลท่าสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พ.ย. 2561
อบต.แก้วเมธี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบพาราแคปซีล สายป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 ตำบลนาด้วง - บ้านเทพมงคล หมู่ 3 ตำบลท่าสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พ.ย. 2561
อบต.แก้วเมธี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบแคปซีลl รหัสทางหลวงท้องถิ่น 49-007 สายถ้ำผาจ๊อกป๊อก บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 ตำบลนาด้วง บ้านวังน้ำเย็น หมู่ 10 ตำบลนาดอกคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 พ.ย. 2561
อบต.แก้วเมธี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบพาราแคปซีล สายป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 ตำบลนาด้วง - บ้านเทพมงคล หมู่ 3 ตำบลท่าสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค. 2561
อบต.แก้วเมธี   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบพาราแคปซีล สายป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 ตำบลนาด้วง - บ้านเทพมงคล หมู่ 3 ตำบลท่าสวรรค์ 29 ต.ค. 2561
อบต.แก้วเมธี   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2561
อบต.แก้วเมธี   จ้างเหมาปรับปรุงขยายอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาด้วง หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2561
อบต.แก้วเมธี   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแคน หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2561
อบต.แก้วเมธี   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเขาแก้ว หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2561
อบต.แก้วเมธี   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นผาจ๊อกป๊อก-โพนสว่าง บ้านโนนเขาแก้ว หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2561
อบต.แก้วเมธี   จ้างเหมาปรับปรุงขยายอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาด้วง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2561
อบต.แก้วเมธี   จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร สายบ้านราษฎร์ประดิษฐ์-ห้วยดินปุ้น หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2561
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 064-854-1962