หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ปากหมัน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารต่างๆ ห้องน้ำ ในองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
อบต.ปากหมัน   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
อบต.ปากหมัน   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กจ.๙๖๕๖ เลย (เปลี่ยนยาง TOYO U/T ๒๖๕/๗๐R๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2566
อบต.ปากหมัน   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บธ. ๗๕๐๙ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566
อบต.ปากหมัน   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลปากหมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทอม ๒/๒๕๖๕ งวดที่ ๕ - งวดที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566
อบต.ปากหมัน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันออก บ้านเครือคู้ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2566
อบต.ปากหมัน   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตะวันออก บ้านเครือคู้ หมู่ที่ ๒ 28 มี.ค. 2566
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทยางมะตอยสำเร็จรูป กองช่าง เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
อบต.ปากหมัน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุง และซ่อมแซมระบบประปา ในองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2566
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด งานบุคลลากร เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๖๖๕ เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 2566
ทต.ผาอินทร์แปลง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเอราวัณหมู่ 7 เชื่อม บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 12 (ซอยศาลเจ้าฯ) 22 มี.ค. 2566
อบต.ปากหมัน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองส้มป่อย บ้านปากหมัน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค. 2566
อบต.ปากหมัน   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองส้มป่อย บ้านปากหมัน หมู่ที่ ๔ 21 มี.ค. 2566
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
อบต.ตาดข่า   จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดความสวยงามฯ ( BIG CLEANING DAY ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
อบต.ปากหมัน   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาข่า หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566
อบต.ปากหมัน   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาข่า หมู่ที่ ๕ 20 มี.ค. 2566
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและวัสดุเครื่องดับเพลิงตามเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 72
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574