หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ตาดข่า   จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ 1 ธ.ค. 2564
อบต.ตาดข่า   จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ 1 ธ.ค. 2564
อบต.ตาดข่า   จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ 1 ธ.ค. 2564
อบต.ตาดข่า   จ้างเหมาคนงานเก็บขยะ 1 ธ.ค. 2564
อบต.ปากหมัน   ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.ปากหมัน   ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลปากหมัน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.ตาดข่า   จัดทำป้ายไวนิลติดแบบพิมพ์ตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า 30 พ.ย. 2564
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความบรรจุ 120 ลิตร จำนวน 200 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย โครงการเที่ยว เอราวัณ สุขใจ สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานบริหารงานทั้วไป หมวดค่าใช้สอย โครงการ เอราวัณ สุขใจ สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลัง เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2564
อบต.แก้วเมธี   จ้างขุดลอกห้วยพะเนียงแล้ง หมู่ที่ 7 บ้านโนนเขาแก้ว ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
อบต.แก้วเมธี   จ้างขุดลอกห้วยเฮี๊ยะ หมู่ที่ 9 บ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
ทต.ผาอินทร์แปลง   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2564
อบต.ตาดข่า   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.ตาดข่า   จ้างจัดทำป้ายไวนิลติดแบบพิมพ์ตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ย. 2564
อบต.ปากหมัน   ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (ตะกร้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.ปากหมัน   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.ปากหมัน   จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.ปากหมัน   จ้างเหมาจัดทำป้ายผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
อบต.แก้วเมธี   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 25 พ.ย. 2564
อบต.ปากหมัน   ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น(คู่มือกรรมการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 042-810-925