หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการลงหินคลุกสายล้านเก้าเชื่อมโคกผักหวาน บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดงานลอยกระทง โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดหาเวทีพร้อมเครื่องเสียงในการประกวดนางนพมาศ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดหาและประดับตกแต่งรถขบวนแห่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดหาเครื่องเสียงร่วมในขบวนแห่ โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทง โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (อิแต๋น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ของ อบต.ตาดข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 68