หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆในระดับอนุบาลและประถมป.๑-๖ จำนวน ๒ โรงเรียน [ 25 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆในระดับอนุบาลและประถมป.๑-๖ จำนวน ๒ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 20 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลกำหนดยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3644 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ [ 4 เม.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34