หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ตาดข่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ลักษณะที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ตั้งอยู่ในการปกครองของตำบลตาดข่า อำเภอ หนองหิน จังหวัดเลย ระยะห่างจากอำเภอหนองหินประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นที่ของตำบลตาดข่า มีพื้นที่ 65 ตารางกิโลเมตร หรือ 40,625 ไร่
 
  
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ผาขาว อ.หนองหิน จ.เลย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย  
 
 
 
 
   
สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน

ฤดูฝน

ฤดูหนาว
 
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,181 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,067 คน คิดเป็นร้อยละ 49.44

หญิง จำนวน 2,114 คน คิดเป็นร้อยละ 50.56
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,317 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 64.32 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   ตาดข่า 499 562 1,061 385  
2   น้อยสามัคคี 361 365 726 222
  3   โคกใหญ่ 560 551 1,111 310  
4   ไร่พวย 461 441 902 278
  5   ซำทอง 186 195 381 122  
    รวม 2,067 2,114 4,181 1,317
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร 090-192-9574